Vastlegging hydraulische toestand Oosterschelde en voordelta tijdens T2-fase bouw stormvloedkering, maart 1982