Evaluatie van SCOPE: Een gedragsmodel voor de kust