Vergelijkbaarheid van diverse golfverwerkingsprogramma's