Geomorfologische kaart van de Nederlandse kustwateren, 1:150.000: Blad Hollandse kust