Maak ruimte in de bestaande stad - kwaliteiten van dichtheden