Overschrijdingsfrequenties van de golfhoogte H1/3: Kustmeetstations en Ha-I, onderlinge vergelijking 1963 - 1980