Taludbekleding van gezette steen. Stabiliteit van enkele typen taludbekledingen bij diverse golfomstandigheden: Band A, verslag kleinschalig modelonderzoek