Meerjarenvisie ruimtelijk onderzoek 1991-1996: Prioriteiten in het onderzoek