Praktijkervaringen betreffende taludbekledingen zeedijken. Intern verslag: Werkbezoeken in de maanden mei, juni en juli 1984.