Vliegtuigtellingen van watervogels en zeezoogdieren in de Voordelta, 2000-2001