Stabiliteit van de granulaire filters van de negatieve overlap: Stabiliteit van grind in een spleet onder de pijler