UV-H2O2 behandeling bij drinkwaterbereiding - Onderzoek en ontwerp