Erosie door open taludbekledingen, bijlage A: Literatuurstudie en aanbevelingen voor praktijkgericht onderzoek