Het Hofje 1400-2000, (on)zichtbare bouwstenen van de Hollandse stad