Environmental considerations in freight transport choice modelling - Milieuoverwegingen bij de modellering van vrachttransport