Geleidelijke sluiting III: Stabiliteit van een dam opgebouwd uit normale of vaste zandzakken