Kwantificering golfbelastingen invloed lange golven, analyse modelonderzoek