Dwarskrachtsterkte van verticaal voorgespannen tandopleggingen / Shear capacity of vertically prestressed half joints