Rivierverbetering langs de Gelderse IJssel - Dijkvak "De Poll" van de Veluwse Bandijk