Onderzoek naar de veiligheid van de boezemkade langs de Aalkeet-Binnenpolder.