Open taludbekledingen: Invloedsfactor van minimale klemkracht