Nederlands instituut voor volkshuisvesting en stedebouw jaarverslag over 1952