Getijafhankelijk storten van baggerspecie: Resultaten van numeriek modelonderzoek