Quasisynoptische saliniteitsmetingen in de Zuidelijke Noordzee (oostzijde)