Ontwikkeling van een methode voor het voorspellen van zoutverdelingen in estuaria, kanalen en zeeën