Ontmenging van granulaire materialen bij toepassingen in waterbouwkundige constructies: Voorspelling en beoordeling van ontmengingsinvloeden in praktijksituaties