Opsporing van kwelplaatsen en zandbanen middels warmtebeelden