Reproductie zouttoestand getijrivieren (XVII, deel 3): Systematisch onderzoek variatie randvoorwaarden en stromingscondities (bodemruwheid) : resultaten proef T 181