Oriënterend onderzoek naar de werking van een duinverdediging tijdens superstormvloed