Grondbeleid gemeente Almelo: Mogelijke strategieën en instrumenten