Toelichting Monitoring vegetatiestructuur Natuurvriendelijke oevers Maas