Morfologisch model Westerschelde: Verslag workshop (16 oktober 2001, Middelburg)