Het implementeren in TRIWAQ van een 3D barrierformulering voor gedeeltelijk geopende sluizen