De directe synthese van methylchloorsilanen in een gefluidiseerd bed