Verkenning genetische algorithmen, een hulpmiddel bij de inrichting van een Rijntak