Interpretatie van de door ir. H.C. Botma gebruikte methode ter bepaling van de verdeling van de kinetische golfenergie over richting en frequentie