Prachtlocaties: Logica van cultuur op de structuur van kantorenlocaties