Reproductie zouttoestand getijrivieren (XIX, deel 3): Schaalonderzoek variatie vertikale schaal: resultaten proef T171