Getijcentrale in de Brouwersdam: Een verkennende studie