Het effect van erosie en grondeigenschappen op het dynamisch gedrag van offshore windturbines betreffende stalen en betonnen monopile funderingen