Getijgootonderzoek: Invloed luchtinblazen op getijbeweging en dichtheidsverdeling