Een golfmodel voor de berekening van het twee-dimensionaal golfsprectrum in ondiep water