Een haalbaarheidsstudie naar de Rollerbarge, een innovatief concept voor de container binnenvaart, Bijlagen