Samenvattend grondradaronderzoek aan de filterconstructie Spijkse dijk