Experimenteel onderzoek naar het gedrag van tegen taluds oplopende regelmatige golven