Modellering zandtransport zeereep: Aanpassingslengtes, vegetatie en modelgevoeligheid