De oorspronkelijke gedaante van de geschilderde kamer in het Martenahuis te Franeker