De invloed van vegetatie op de verdroging van kleikades