Rapport met ontwerp inzake de bemaling van de Hoogeveensche Vaart