Operations performance of aircraft manufacturers and aircraft engine manufacturers - Operationele prestatie van vliegtuigbouwers en bouwers van vliegtuigmotoren